ana sayfa | iletişim 

Yengeç BurcuOLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ

Şifre : Koruyucu, duygusal, evcil, amaca bağlı, tuttuğunu koparan


Yengeç'in olumlu huyları : iyi kalpli, duyarlı, sevimli,hayal gücü ve analık ve babalık içgüdüsü güçlü, koruyucu, vatansever, önlemci,amacından şaşmaz, cin fikirli, becerikli, zeki, iyi bir yuva kurucu.


Yengeç'in olumsuz huyları : Aşırı duygusal,fazla heyecanlı,alıngan çabuk sinirlenen, değişken, somurtkan,kendi kendine acıyan, bağışlamaz, denesiz, dağınık, övgüye dadanamayan, zayıf bir karakteri gizleyen katı dış görünüşlü.


YÜKSELEN YENGEÇ BURCUNUN VERDİĞİ KİŞİLİK

Doğduklarında ufukta Yengeç burcu yükselen kişilerin duyguları sürekli değişir. Duygusal insanlardır. İncitilmekten çok rahatsız olduklarından başkalarını incitmekten çekinirler. Çocukları ile ilgili unutulmaz anıları vardır. Geçmişi hatırlatmaktan hoşlanan duygusal bir kişilikleri vardır. Hayalleri oldukça güçlüdür. Onlar için hissetmek düşünmekten önce gelir. Evlerine bağlıdırlar. Bir yerde uzun süre duramaz, sık sık evlerini değiştirirler.

Mallarına düşkündürler ve para kazanmak için çaba gösterirler. Buna karşılık kişisel gereksinimleri çok değildirler, tutumlu bile sayılabilirler. Sevimli kişiler olduklarından kendilerinden yardım isteyen kişileri pek geri çevirmezler.

Eleştirilmekten ve alay edilmekten çok korkarlar; bu da onları içine kapalı ve kuşkucu yapar. Övülmek, beğenilmek uğruna yapamayacakları şey yoktur.

Onlar tam biriktiricilerdir. Sanat yapıtlarını , eski tarih yapıtlarını ve hoşlarına giden her şeyi toparlarlar. Değerli şeyleri biriktirdikleri gibi değersizlikleri de topladıkları olur. Paralarını aileleri ve çocukları için harcamaktan hoşlanırlar.

Geleneksel davranış biçimlerinin moda olan düşünce akımlarından daha iyi olduğuna inanırlar. Çoğu kez sorunlarını abartır, bu yüzden gereksiz yere üzülürler. Düşünceleri genellikle uygulanabilir durumdadır. Kardeşliklerini, dostlarını ve komşularını çokça eleştirirler.

Yuvaları yaşamlarının odak noktasıdır. Çevrelerine uyum sağlamak istedikleri için birlikte yaşadıkları kişilerle anlaşma ortamı ararlar. Bunu başaramazlarsa evden uzaklaşıp kendilerine balarını dinleyebilecekleri bir odacık ararlar. Boş zamanlarının çoğunu yuvalarını daha hoş ve daha çekici bir duruma getirmek için harcarlar.

Üstün nitelikte çalışmalar yapma yetenekleri vardır, fakat sevdikleri üzerine bir baskı kurmaları hoş karşılanacak bir durum değildir. Bu baskı eğilimi ellerinde olmayıp ailelerini koruma, gözetme isteğimden gelir. Gizli aşk serüvenlerine karşıdırlar. Evliliği ciddiye alırlar. Özellikle genç yaşta evlenirler. Bunu ya toplum içinde alacakları yeri düşünerek yaparlar ay da huzurlu bir aile yuvasına duydukları özlemden. Eşleri ile çok iyi geçinirler. Yengeç burcu etkisinde olan kadınlar herşeyin en iyisini elde etmek isteyen erkekler için bulunmaz bir itici güç olurlar.

Çalışkan kişilerdir. Gelecekte, yaptıklarının işe yarayacağına inandıkları zaman çabalarını daha da arttırırlar. Eli açık ve yardımseverdirler. Salt yardım için karşılıksız çalışırlar.

Bir topluluk içinde hiç de kolay tartışmayan cinsel konular üstünde bile rahatça konuşabilir. Bunun başka ölüm, ölüm ötesi gibi fizikötesi konularla da yakından ilgilenirler. İyi bir medyum olabilirler.

Uzun deniz yolculuklarını severler. Dinle fazla bir alış verişleri yoktur. Buna pek gereksinim olmadığını düşünürler. Burçlarının etkisi az çok hayalci olabilirler.

Genel olarak dışa dönük bir kişi olmalarına karşın yine de belli bir tempo ile yaşamayı severler. Bu tür davranışlarının altında bencil kişiliklerinin yattığı gerçeğini de kendilerini bilirler. Kişiliklerinin başkaları tarafından ön plana alınmasını beklerse de bunu istedikleri ölçüde başaramazlar. İşveren değillerse patronlarını kaba davranışı ile kırılıverirler.

Arkadaşlık yaşamlarının önemli bir parçasıdır. Duygulu yaradılışlarından ötürü dengeli arkadaşlardan hoşlanırlar. Arkadaşlarına yardım etmekten kaçınmazlar. Kurdukları arkadaşlıklar çoğu kez yaşam boyu sürecek niteliktedir.

İyi ilişkiler oldukları arkadaş gruplarında kendilerini göstermek ve ön plana çıkmak için fırsatlar ararlar. Zengin düşleri ve duyguları olduğundan kendi kendilerine yeterler. Okuyarak öğrenmek yerine yaşayarak öğrenmeyi yeğ tutarlar. Ruhsal araştırmalara yöneldikleri olur. Düşünceleri çok soyuttur. Bu düşünceler yüzünden iç çatışmalar gösterebilir.


KAREKTERİ

 

Gurubunuz : Su

Uğurlu gününüz : Pazartesi

Uğurlu sayınız : 2

Uğurlu taşınız : Yakut, aytaşı

Uğurlu renkleriniz : Beyaz, gümüş, beyazımsı, gri

Uğurlu çiçekleriniz : Nilüfer, beyaz gül, zambak

Uğurlu kokunlarınız : Misk, müge, leylak

Uğurlu müzik : Aşk şarkıları

En bilirgin özelliğiniz : Sadakat

En büyük emeliniz : Maddi güven

En büyük hatanız : Dikkatsizlik

En büyük arzunuz : Toplumda yükselme


Yengeçler duygusallıkları ve duyarlıkları ile tanınırlar. daha çok kadınlara yakışan bu burç yuvayı simgelediğinden yengeçler yuvalarına düşkün olurlar. Kolay anlaşılabilir ve geçinilir tipler değildirler. İyi günlerinde iyi kalpli, neşeli ,yardım sever, düşünceli ve anlayışlıdırlar fakat herhangi belirgin bir neden olmadan somurtkan ve alıngan olabilirler. Kendileri ile konuşanlara ya ters cevap verir ya a hiç cevap vermezler. içten anlayışlı bir arkadaş olup kimi zaman başkalarının sorunlarını can kulağı ile dinletip ardım etmek islerler kimi zaman da yalnızca kendi dertlerini anlamaktan başkalarını dinlemezler. Yakınlarını ve arkadaşlarını çok sevmelerine arşın bunu pek belli etmezler. Zaman zaman herkesin konuştuğunu zannederler. Bu olay gerçek ise de çok sor bağışlar, kendilerine yapılanı unutmazlar. Ufak bir konuda incinirse çok üstünde dururlar ve olayı büyütürler. Düşüncesizce söyledikleri sert sözlerle arkadaşlarını kırabilirler. Ama kendilerini eleştirilmesinden hiç hoşlanmazlar. Bu sert görünüşlerine karşın çok yumuşak ve iyi kalplidirler Yalnızca kendilerini korumak için bu burcu simgeleyen yengeler gibi kabuklarına çekilir, sert görünüşlü olurlar.

Yengeç'ler çok karmaşık insanlardır. Kendilerini tehlikeden hissettikleri zaman dev gibi güçlü, baz de çocuk gibi zayıf ve savunmasız olurlar somurtkan, kötü huylu ve hırçın ya da iyi kalpli, korucuyu ve yumuşak. Bir sarkaç gibi bu uç oktalar arasında gider gelirler. Bu sarkacın dengede durabilmesi için Yengeçlere mutlu bir yuva güvenlik gereklidir. Sorumluluk duyguları çok gelişmiştir. Aynı sorumluluğu karşılarından beklerler.

Kafalarına bir konu takılmışsa melânkolik, içe dönük ve her şeyden uzak dururlar. Kimi zaman onları oranızda bir duvar varmış gibi hissedebilirsiniz. Bu engeli aşan ve onlarının güvenini kazanan kişiler yumuşak, sevgi dolu bir kişi ile karşılaşırlar.

Aşladıkları işi yarım bıraktıkları hemen hemen hiç görülmemiştir. İşlerine oldukları kadar sevdiklerine de bağlı olduklarından bir kez sevince sürekli severler. Öfke onları acımasız bir düşman yapabilir ama yine de haylaz çocuğunu seven anneler gibi sevmeye devam ederler. Yengeçler ancak sevgi ile yönetebilirler; onlara zorla bir şey yaptırmak isterseniz tam tersini yaparlar. Oysa aşık bir Yengeç'çe yaptıramayacağınız bir şey yok gibidir. yengeç burcunu tanımlayan cümle HİSSEDERİM dir. Ev işlerini, özellikle yemek yapmayı severler. Burçlar kuşağının en iyi aşçılarıdırlar dır.

Yengeçler çok kuruntudurlar ve bunu neredeyse bir sanat olarak uygularlar. Dertlerini çoğu kez içlerine atıp gizlemeyi ve bu yüzden acı çekmeyi severler. Bu yüzden de sindirim sistemleri bozulabilir ve hatta ülser olabilirler. Yeri gelince hayır deme cesaretini göstermeyi, hoşgörüsüzlük, çekingenlik ve aşırı duygusallıklarını kontrol etmeyi öğrenmelidirler.

Yengeçler müziğe yatkındırlardır. Bazıları dinsel jonularla çok ilgilenirler.mistik konularla ilgilenirse kendilerini yitireceklerine inandıklarından meraklarını gidermeye çalışır ama derinlemesine incelemekten korkarlar.

Yengeç burcu iyi bir iş adamı, hemşire, ev kadını, ana okulu öğretmeni, denizci, antikacı, tarihçi olabilirler. Olağanüstü belleklerinin yardım ile isim, tarih ve kişisel ayrıntıları hatırlamaktaki başarılarını zekaları ve kurnazlıkları ile birleştirdikleri zaman iyi bir iş adamı olurlar. Soylu ve dingin bir ortamda çalışmayı severler.

Yengeç burcu anneliği de simgeler. Bu yüzden Yengeç'ler annelerine çok bağlı olurlar.çocuklara gösterdikleri bağlılık ve sevgi yüzünden onları rahatsız edebilir. Çocukların büyüdüğünü hiç kabul etmezler ve onaylamadığı bir şey yaptıklarında Ben gençken böyle bir şey yapmazdı; ozaan her şey başkaydı diye söylemeye başlarlar.

Yeneç burcunda doğan çocıklar evlerini severler. Onları azarlamak yerine Böyle yapman beni üzüyor demeniz yeterlidir. Çok çabuk etkilenir ve incinirler. Dans ve yüzme konusunda başarılı olabilirler.


      

 

 

 

 
Uyarı : (!!!) Herhangi bir ortamda gerek Resimlerimizin gerekse site içeriğimizin, izinsiz kullanılmasi halinde gerekli tüm yasal işlemlere başvurulacaktır.
Web sitemiz sayın Necdet TEPE tarafindan tasarlanmıştır.

http://www.sevdacicek.com    http://www.karayakuplular.tr.gg  )

IP Adresiniz: 34.204.168.209

Hava Durumu 
 
Karayakup köyü için yapılan bu site çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Pek iyi
İyi
Normal
Kötü
Çok kötü
 
 

 
 
Karayakup köyü derneği çalışmalarını nasıl buluyorsunuz
Çok Başarılı
İyi
Orta
Vasat
Vasatın Altında
 
 

Ziyaret İstatistiği
Bugün : 360
Dün : 584
Toplam : 2.232.496
27.05.2020 18:17:00

Ziyaretçi Defteri
Adınız Soyadınız *
E-mail adresiniz *
Mesajınız *