ana sayfa | iletişim 

Başak BurcuOLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ 

Şifre : eleştiricilik iceleyicilik, hizmet, yargılama,düzenlilik.


Başak'ların olumlu huyları : Ayırdedici, inceleyici,dürüst, düzeli, titiz ve dakik.


Başak'ların olumsuz huyları : Kuruntulu, ince eleyip sık dokuyan, geleneklere aşırı bağlı, zorluk çıkaran, önemsiz şeyler üzerinde fazlaca duran.

Başak burcunda doğan kişiler çalışkan ve pratik kişiler olup yaşamlarında      


      

 

 

YÜKSELEN BAŞAK BURCUNUN VERDİĞİ KİŞİLİK

Sağduyulu olmaları en belirgin özellikleridir. çevrelerinin derli toplu olmalarını isterler. Bu nedenle titiz bir kişiliğe sahip oldukları söylenebilir. Ürkektirler. düşüncelerinin uygulanabilir nitelikte olmasına özen gösterirler.

Çabuk öğrenmeleri, şaşırtıcı bir dayanma gücüne sahip olmaları ve güvenirliklerinden ötürü iyi bir muhasebeci , sekreter, yazıcı olabilirler. Tutumludurlar. Para konusunda istedikleri düzeye çıkabilmek için özenle çaba harcarlar. Elde ettikleri her şeyi gizlemeye , saklamaya kalkmaz, böyle yapanları da kınarlar. İyi niyetli olmalarına karşın titiz olmaları yüzünden çevrelerindekileri kızdırdıkları olur. Temiz ve iyi giyinirler fakat fazla göz alıcı giysileri seçmezler. Sağlıklı yaşamak için gereken her şeyi yaparlar.

Tek başlarına olmaktan hoşlanmazlar. Arkadaşları ile birlikte yada onlar için çalışarak yaşamlarını sürdürürler. Kendi bütçelerini dengelemek için ellerinden geleni yaparken , çevrelerinde olanların savurgan tutumları yüzünden zor duruma düşerler.

İnsanları uzaktan gözleyip, davranışlarını incelemekten hoşlanırlar. Fakat bu huyları çevresindekilerin hoşlarına gitmez. Çok iyi bir eleştirmen olabilirler. Eleştirileri çok kısa ve özdür. Fazla konuşmasını sevmezler çünkü; biraz sabit fikirli oldukları bile söylenebilir. Karışık durumları kolayca çözümleyen bir akılcılıkları vardır.

Aile yaşamları çok düzenlidir. Birbirine tutkun kişilerin,mutlu bir aile yaşantısının çok önemli olduğunu düşünürler. Bunun tersini öne süren kişileri de hoş görmezler. Ailelerinden uzakta uzun süre kalamazlar.

Soğuk dış görünüşlerine karşın ateşli bir aşk yaşamları vardır. Eğlenceleri toplum tarafından benimsenen ahlak ölçüleri içinde yürür. Bunun dışına çıktıkları görülmez. Fakat bir kez , herhangi bir nedenle gemi azıya aldılar mı onları frenlemek gerekir. Herhangi bir grubun üyesi olmak hoşlarına gider. Kendilerine özgü ilginç düşünceleri vardır ve bunları hiçbir özel övgü beklemeden paylaşırlar. Birlikte çalıştı ıkları grup içersinde bir isteksizlik uyumsuzluk varsa etkilenebilir ve çalışma arzuları kırılır. Çok çalışmanın sağlıklarını bozabileceğini onlara hatırlatmak gerekir.

Çalışmalarını beğenecek , ev harcanmalarını karşılamakta onlara yardımcı olacak bir eşe gereksinimleri vardır. Eşlerine çok bağlıdırlar,fakat onları kusursuz olarak görmek isterler.

Başak burcu burçlar kuşağının bekar tiplerinden biridir. Evlenseler bile eş olarak kendi bulundukları düzeyden daha aşağıda birini seçeler.

Cinsellik konusunda biraz kapalı ve ağzı sıkı davranırlar. Bu doğal gereksinimlerini günah ve ayıp sayma yanlışına çoğu kez düşerler. Bu konuda ki duygularını bastırırlar fakat içleri tutkuyla yanar.

Paylaşma duyguları son derece gelişmiştir; bu nedenle giriştikleri işlerde başkalarına büyük bir güven duygusu verirler. Dinsel ve doğa üstü konulara karşı tavır takınabildikleri gibi, onları bu tip çalışmaların en ateşli yandaşı olarak da görebilirsiniz. Kendi gelir artışlarını katkıda bulunacak küçük geziler dışında yolculuklar ilgilerini çekmez.

Yükselen başak burcu insanı toplumun yıldırımlarını üstüne çekecek işlere girişmez. Özellikle siyasal yaşam onlar için en uygun çalışma alanıdır. Sözcüklere egemen olmaları iyi bir gazeteci, radyocu ya da iyi bir yorumcu olmalarını sağlar. Birden çok işle uğraşmayı severler.

Arkadaşlarını en iyi biçimde ağırlamaktan, onlar için yemekler yapmaktan büyük zevk duyarlar. Onlarla sürekli haberleşip hatırlarını sorarlar. Evlerini en son dekorasyon örnekleriyle döşemek ister ve başarırlar.

Gereksinimi olan düşkün kişileri desteklemek onlar için kaçınılmaz bir görevdir.

Sessiz ve derinden giderek saptadıkları amaca ulaşan saygı değer kişilerdir. Başak burcu yükselen kişiler çoğu kez başkalarının onlara verdiği yetkileri kullanmakta yavaş davranırlar. Yardıma gereksinimi olan herkes için iki elleri kanda olsa bile çalışır, buna karşılılık bir teşekkür bile beklemezler.


KAREKTERİ

Gurubunuz : Toprak

Uğurlu gününüz : Çarşamba

Uğurlu sayınız : 5

Uğurlu taşınız : Koyu mavi zafir

Uğurlu renkleriniz : Açık sarı, açık mavi, kobalt mavisi

Uğurlu çiçekleriniz : Açelya, sarı menekşe, lavanta çiçeği

Uğurlu kokunlarınız : Leylak, limon, sardunya

Uğurlu müzik : Eski şarkılar

En bilirgin özelliğiniz : Temizlik

En büyük emeliniz : Toplum tarafından beğenilmek

En büyük hatanız : Çekingenlik

En büyük arzunuz : İşte başarı


Başak burcunda doğan kişiler çalışkan ve pratik kişiler olup yaşamlarında en öneli şey iştir.

Ayrıntıları inceleyerek becerikli bir biçimde çalışırlar ama bu ayrıntı merakı onları kumandası altına alırsa sorunlarının tümünü görmeyebilirler. Her şeyi baştanbaşa doğru yaptıklarına inanırlar. Kendi yöntemleri ile yaptıkları işlerde yarım yamalak ya da gelişigüzel olduğunu hiç kabul etmezler. Alışmayı çok sevdikleri için başkalarına iş bulmak için çaba harcarlar ama tembel kişilere bu konuda yardımcı olmazlar. Başaklar kendilerini kimseye kullandırtmaz, bir noktaya kadar yardımcı olsalar bile sınırı geçtikten sonra hayır demesini bilirler. Sürekli eylem halindedirler, gevşemek onlara zor gelir. Onların dinlenme biçimi başkalarına ağır bir çalışma gibi görünebilir. Yönetici yıldızları Merküri olduğu için bilgiyi ararlar. Bu arayış içinde iyi kullanılırsa zekanın iyi bir uşak olacağını öğrenirler. İşlerinde ve öğrenimlerinde kendirini kanıtlamaya çalışırlar. Entellektüel çalışmaları gerçekler ve bilen değerlere bağlıdır. Başak burcunu tanımlayan cümle İNCELERİM dir.

Çok aydın fikirli olmadıkları gibi tutucu bile sayılabilirler bir sorunla karşılaşırsa hemen bütün ayrıntıları ile incelemeye koyulurlar. Neden, niçin , nasıl, nere olduğunu bile önemlidir. Bu yüzen iyi araştırmacı olurlar. Yaşam boyunca herşeyin en iyisini istediklerinden herkesi, her şeyi eleştirirler ve kolay kolay hoşnut olmazlar .

Sık sık kendilerine güvenini yitirebilirler. Akısızca insancıl tutkuları anlamadaki yeteneksizlerinden ötürü duygusal insanlarla ek anlaşamazlar.

Her şeyi dosdoğru , tam kurallara göre yapılası ve mantıkla tamamlanmadan doyurulmayan isteklerden vazgeçilmesi gerektiğine inanırlar. Sağlık ve temizlik kavramına o derece düşkünlerdir ki bu konu duygusal ilişkilerinde sorun yaratabilir. Çoğu zaman kusursuz insan aradıklarından zor evlenir, duygusal ilişkilere pek önem vermezler. Venüs terazi burcunda ise duygularını daha rahat belli edebilir,daha kolay ilişki kurarlar.

Arı şeylere düşkünlükleri ruhsal engeller yaratabilir. Bu saflık merak yüzünden sağlıklarına daha çok özen gösterirler. Genellikle sebze yerler. Azla çalışma, kuruntu ve endişe başta sindirim sistemleri olmak üzere sağlıklarını etkileyebilir, cilt hastalıklarına yakalanabilir.

Başak burcu toprak grubunda olduğu için maddisel şeyleri sever, dış görünüşe önem verirler. Tutumlu olmanın ve para biriktirmenin yararına inanırlar, ancak bu tutumluluk merakı pintilik derecesine varabilir.

Herkese güler yüzlü davranır ama utangaçlıklarından kendilerini oldukları gibi gösteremezler. İçli-dışlı olmayı sevmedikleri için soğuk bir görünüşleri vardır. Başak'lar okumaya pek düşkündürler. Yaşama pratik yönden bakar,mistik konularla pek ilgilenmezler. Çok zor arkadaş seçerler. İleri görüşlü insanları severler, yakınanlardan hoşlanmazlar; oysa kendileri çok yakınırlar. Evcildirler. Boş vakitlerini sevdikleri ile geçirmek isterler. Gezmeyi çok severler. Çevrelerinde değişiklik yapamazlarsa evlerinde yaparlar.

Başak'lar sağlam bir ev ararlar ve evlerini gösterişli bir şekilde sergilemekten hoşlanmazlar. Çevrelerinde herşeyin düzenli,temiz,yerli yerinde olmasını isterler. Kendileri bu konuda fazla çaba göstermedikleri halde başkalarının bu işleri yapmasını isterler. Başak'lar iyi bir sekreter,bilimsel araştırmacı,istatistikçi,öğretmen,muhasebeci ya da zanaatkar olabilirler. Bütün işleri çok severler,özellikle dikkat isteyen işlerde zevkle çalışırlar. El işlerinde hünerlidirler. Örgütlenme yetenekleri zayıf olduğundan iyi bir bölüm şefi olamazlar ama geri planda çevreye denge sağılabilecekleri bir görevde başarılı olurlar. İşlerinde güven isterler.

Çocuklarına hoşgörüsüz davranırlar. Onlardan çok şey beklerler ama buna her türlü özveride bulunurlar. Başak anne, okulda kirli ve dağınık gelen çocuğu temiz halıda yürüyünce alt üst olabilir. Başak'lar çocuklarıyla yakınlıklarını korumalı, onlardan kopmamaya çaba göstermelidirler. Başak çocuklarını çok severler. Okul dışında bu çocukların artistlik konulara ilgi duymasına yardımcı olmalıdır. Başak kızlar terziliğe, erkekler ise kısa zamanda bisiklete merak salacaklardır.


 

 
Uyarı : (!!!) Herhangi bir ortamda gerek Resimlerimizin gerekse site içeriğimizin, izinsiz kullanılmasi halinde gerekli tüm yasal işlemlere başvurulacaktır.
Web sitemiz sayın Necdet TEPE tarafindan tasarlanmıştır.

http://www.sevdacicek.com    http://www.karayakuplular.tr.gg  )

IP Adresiniz: 34.204.168.209

Hava Durumu 
 
Karayakup köyü için yapılan bu site çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Pek iyi
İyi
Normal
Kötü
Çok kötü
 
 

 
 
Karayakup köyü derneği çalışmalarını nasıl buluyorsunuz
Çok Başarılı
İyi
Orta
Vasat
Vasatın Altında
 
 

Ziyaret İstatistiği
Bugün : 369
Dün : 584
Toplam : 2.232.505
27.05.2020 18:40:36

Ziyaretçi Defteri
Adınız Soyadınız *
E-mail adresiniz *
Mesajınız *