ana sayfa | iletişim 

Akrep Burcu


 


OLUMLU VE OLUMSUZYÖNLERİ

Şifre : tutkulu, gayretli,becerikli,ağzı-sıkı


Akrep'lerin olumlu huyları : güçlü duygu,amaca bağlılık,sezgi gücü, anlayışlılık, ince fikirlilik,süreklilik,kararlılık.


Akrep'lerin olumsuz huyları : kıskançlık,gizlilik,kuşkuculuk,inatçılık, başına buyrukluk.


YÜKSELEN AKREP BURCUNUN VERDİĞİ KİŞİLİK

Burçlar kuşağının en sabit fikirli ve kararlı tiplerindendir. Sabır ve kararlılık onların en belirgin özellikleridir. Çevrenizde kiler şaşkın ve çaresiz olduğu zaman onlar; kaya gibi sağlam ve soğuk kanlıdırlar. Kendilerini tanımak için yaklaşıldığında içlerine kapanır; ser verir sır vermezler. Kuşkucu ve kuruntuludurlar. Her konuyu bir anda kavramak ve gereken cevapları anında vermek onlar için hiç de zor değildir. Gizli konuları araştırmaya bayılırlar. Kadın olsun erkek olsun ortak yönleri bilimsel araştırmalara yakın ilgi duymalarıdır. Pratik ve gerçekçi çalışmalara yatkındırlar. Bu yüzden müteahhit ya da iş adamı olabilirler.

Genellikle kısa boylu ve sağlam yapıları vardır. Bünyeleri de sağlamdır. Bir olayın öncesini ve sonrasını aynı açıklıkla görebilmeleri şaşırtıcı özelliklerinden biridir. Belli bir konuda uzmanlaşıp derinleşmeye yatkındırlar.

Her şeyden önce paranın gerektiğine inanırlar. Bunu elde etmek içinde sonsuz bir irade ve sabırla çalışırlar. Parasal kazancın toplum içinde onlara iyi bir yer kazandırdığını bilirler. Genellikle mesleklerinin geliri ile geçimlerini sağlarlar.

Az konuşurlar. Onlar için konuşmak zaman öldürmek için boş laflar etmek değildir. Gerçekten önemli olduğuna inandıkları konularda söz söylerler. Konuşmalarının gizli bir nedeni vardır. Daha çok başkalarını konuşturup onları dinler ve incelerler. Oysa kendi konuşmaları kontrollü ve ölçülüdür.

Evlerinde başka bir insan oluverirler. Canlı, neşeli ve yenilikçi. Arkadaşlarına gitmekten çok , onları kendi evlerinden ağırlamaktan haz duyarlar.

Aşk yaşamlarında gizlilik içinde yürür konularda hoş olmayan dedikodulara neden olabilirler. İçlerinde yanan haz alevini gizlemeye çalışmalarına karşın , hoş olmayan durumlara neden olabilirler. Sevdikleri için düşünmeden hizmet edebilecek bir öz verileri vardır. Mistik konulara ilgileri dikkat çekicidir.

İçlerinde yoğunlaşmış enerjilerini rahat ve mutlu yaşanabilecek bir dünya elde etmek için harcarlar. Mesleklerinin güç oluşu onları yıldırmaz. Tıp ve bilimsel konular ilgilerini çeker. Olağan işlerden çok önemli konularda kişisel girişimlerde bulunmaktan zevk alırlar.

Evlenecekleri kişiyi seçme konusunda son derece çekingen davranırlar. Bir eşte bulunması gereken özelliklerinin neler olduğunu çok iyi belirlemişlerdir. Bu modele uygun bir eş bulmadan evlenmezler. Yanılmaktan, yanlış bir iş yapmaktan çok çekinirler. Evlilik konusunda geri kafalı oldukları bile söylenebilir. Kıskançlık ve kuşku içlerini kemirir. Kendilerine servet sağlayacak bir eş seçmeyi düşünürler.

Ölüm, öldükten sonra yaşamak ve yeniden doğuş konularında derin bilgileri vardır. Bu üç şeyin gerçek olduğunu gösterecek araştırma ve incelemeler yaparlar. Ruhlarla ilgili konularda kitap yazar ve konferanslar verirler.

Cinsellik yaşamlarında önemli bir yer tutar; fakat istediklerini akıllıca yerine getirmesinde bilirler. Her gittikleri ülkede evindeymiş gibi davranan , gezmeyi seven kişilerdir. Güçlü ve ünlü bir kişi olma istekleri fazlacadır. Yetenekleri böyle biri olma konusunda onlara yardım eder. Başkalarına danışmadan ve karışılmadan çalışmak hoşlarına gider.

Uzun dönem için planlanmış bir amaca doğru adım adım yürürler. Hiçbir güç onları bu görüşlerinden alı koyamaz. Bu yolda bütün enerjilerini, dahası yaşamlarını bile verebilirler.


KAREKTERİ

Gurubunuz : Su

Uğurlu gününüz : Salı

Uğurlu sayınız : 9

Uğurlu taşınız : Topaz

Uğurlu renkleriniz : Canlı kırmızı, siyah

Uğurlu çiçekleriniz : Kırmızı karanfil, hanımeli, ateş çiçeği

Uğurlu kokunlarınız : Misk, manolya

Uğurlu müzik : Marşlar ve canlı parçalar

En bilirgin özelliğiniz : Karanlık

En büyük emeliniz : Zenginlik

En büyük hatanız : Merhametsizlik

En büyük arzunuz : Ömür boyu güven


Akrep burcu kişilerini tanımlamak çok zordur, çünkü her zaman uç noktadadırlar. Onlar için yarım ölçü yoktur. İstekleri ile(özellikle cinsellik konusunda) tanımlanırlarsa da yaşamın her alanında tutkuları vardır. Akrep burcunu tanımlayan cümle,ARZULUYORUMdur. Bu yüzden hiçbir şeyi yarım bırakmaz, tam yaşarlar. Yaşama güçleri kadar fiziksel güçleri de kuvvetlidir. Her an patlamaya hazır yanardağ gibidirler. Akrep'lerin güçleri gözlerinden okunur. Mimiklerini kontrol altında tutsalar bile bakışları ile sevgilerini ya da nefretlerini aktarabilirler. Kızgın bir Akreb'in gözleri bir Aslan'ı bile yolundan döndürebilir. Duygularına kapılırlarsa tehlikeli olabilecekleri için hareketlerini sürekli şekilde mantık kontrolü altında tutmaya çalışmalıdırlar. Bu burçtan en iyi ve en kötü insanlar çıkabilir. İlkeleriya hep ya hiçtir. Ukala, kendini beğenmiş ve iki yüzlü insanları sevmez, bu tipleri aşağılamaktan zevk alırlar. Biraz patavatsız ve kaba kişiler olup, acı konuşurlar. Uzlaşmaya yanaşmaz, görüşlerinin doğrultusunda giderler. Akrep'ler sevilmemekten korkmazlar ama dikkate alınmak isterler. Görüşlerini kabul ettirme konusunda çatışmaktan ve onaylanmamaktan çekinmezler.

Kuşkucu olduklarından kolay inanmazlar, fakat inandıklarını sonuna kadar savunur, ödün vermezler. kendilerinden başkasına güvenmez, yeni düşünceleri kolay kabul etmezler. Nefret ve eylemleri gerçeğe değil kişisel nedenlere dayanır.

İstediklerini elde etmek için kullandıkları taktikler dolambaçlı ve acımasızdır. Kedilerine adaletli davranmadığını hissederse öç alabilmek için ellerinden geleni yapan vahşi yaradılışlı kişilerdir.

Akrepler işlerini tek başlarına yapmayı sever, bunu da başarırlar. Gösterişi sevmedikleri için başkalarının onun yaptığı işi bilmesi önemli değildir. Yeter ki kendini bilsin. Yaşam onlar için ciddi bir iştir. Sabır ve özenle çalışır, hedeften şaşmazlar. Engellerini nasıl aşabileceklerini sezer, fiziksel dayanıklılıklarının yardımı ile iş bitinceye kadar bırakmazlar ve yaşama doğmaktan başka borçları olmadığına inanırlar.

Akrepler kendilerini kandırmaz, gerçekle acı olsa yüz yüze gelmekten kaçınmazlar. Karşılarındakinin zayıf yanını keşfettikleri zaman zorlanırlarsa bunu silah olarak kullanmaktan çekinmezler. İnandıklarını açıkça ve acı biçimde söylediklerinden çok düşman kazanırlar.

Bütün basitliklere yatkın, habis, kanuna karşı kişiler olabilir, iyiye ve doğruya yalnız kendilerinin karar verebileceklerine inanırlar. Alkole, aşırı yeme-içmeye yatkındırlar. Yaşamları boyunca bir şey için çalışır, amaca ulaşınca başka bir şeye başlar ve kendilerini yenilerler.

Zayıf Akrep'ler ise zehirlerini içlerine akıtır, kendi kendilerinin yıkımına neden olurlar. Kötü bir akrep, öç almak için her şeyi yapabileceğinden son derece tehlikeli olduğu gibi, iyi bir Akrep'te gücünü olumlu yönde kullanarak insan sevgisi ile iyi bir önder olabilir.

Akrep burcu insellik, ölüm ve yenilik burcudur. Yaşam ve ölüm, esrarlı oluğu için onlara çekici gelir. Cinsellik yaşamın bir parçası olduğundan çok önemli, yaşamın ta kendisi, ölüm ise diğer ucudur. İlgi, tutku ve istekle severler ama cinsel yaşamları doğurucu değilse bu açığı kapatmakta güçlük çekerler. Kişisel yaklaşımlarında sezgiye dayanan bir duygusallık vardır.

Çok flörtçüdürler. Duygusal ilişkileri içten ve ciddi olmasına karşın çabuk sevgili değiştirirler. En yakın ilişkilerinde bile kendilerine ait özel bir şeyin gizli kalmasına özen gösterirler. Evleri her zaman kalabalıktır. Lüks; Akrep'lerin kendilerini başarılı hissetmelerini sağlar. Evlerinin tek yöneticisi olmak ister, bunu sağlamak için ne gerekirse yaparlar. Hem yakınlarını hem arkadaşlarını yönetmeyi severler.

Ruh doktoru, dedektif,polis,patolojist, eczacı, medyum, cani ya da asker olabilirler.

Önemli bir iş yaptıklarını biliyorlarsa hoşnut olur, sorunların kökenini incelemekten mutluluk duyarlar. Genellikle cerrahi tıp ve ruhbilim dallarında başarılı olurlar.

Akrep'ler kendilerini çocuklarına adarlar fakat yetiştirme yöntemleri biraz serttir. Çok sabit fikirli olduklarından çocuklarının soru sormalarına izin vermezler. tehlike anında akrep ana-babaları olağanüstüdürler. Akrep burcunda doğan çocukları hep oyalamak ve enerjilerini harcamalarını sağlamak gerekir. Oyuncaklar, kitaplar, detektif hikayeleri onları oyalar. Kız olsun erkek olsun küçük yaşta yüzmeyi öğrenirler. Sır saklama huyları olumlu yönde geliştirilmeleri ve küçük kardeşlerini kıskanmamaları öğretilmelidir.


 

     

 
Uyarı : (!!!) Herhangi bir ortamda gerek Resimlerimizin gerekse site içeriğimizin, izinsiz kullanılmasi halinde gerekli tüm yasal işlemlere başvurulacaktır.
Web sitemiz sayın Necdet TEPE tarafindan tasarlanmıştır.

http://www.sevdacicek.com    http://www.karayakuplular.tr.gg  )

IP Adresiniz: 35.172.150.239

Hava Durumu 
 
Karayakup köyü için yapılan bu site çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Pek iyi
İyi
Normal
Kötü
Çok kötü
 
 

 
 
Karayakup köyü derneği çalışmalarını nasıl buluyorsunuz
Çok Başarılı
İyi
Orta
Vasat
Vasatın Altında
 
 

Ziyaret İstatistiği
Bugün : 19
Dün : 374
Toplam : 2.137.035
15.11.2019 02:39:29

Ziyaretçi Defteri
Adınız Soyadınız *
E-mail adresiniz *
Mesajınız *